start

Blog

Galeria

facebook

Współpraca ze żłobkami i przedszkolami


OFERTA

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do aktywnej współpracy w dziedzinie wdrożenia w Państwa placówce nowoczesnego i nowatorskiego programu Musical English, będącego kontynuacją programu Musical Babies. Msical English w szczególny sposób dedykowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, a jego celem jest pozyskanie przez maluchy umiejętności i kompetencji językowych. Pragniemy podkreślić, iż program Musical English posiada Pozytywną Ocenę Zgodności z Nową Podstawą Programową wydaną przez Rzecznika MEN. Realizacja zajęć programowych ma na celu umożliwienie dzieciom poznania języka angielskiego na płaszczyźnie leksykalnej i fonetycznej, poprzez wykorzystanie piosenek, rymowanek, muzyki oraz ruchu. Jest to ciekawy, lubiany przez dzieci i jednocześnie bardzo efektowny sposób nauki języka angielskiego. Uczestnicząc w różnych formach zabawy, maluchy przyswajają słówka, rozwijając własne umiejętności językowe. Atrakcyjna, zabawowa forma zajęć sprawia, że dzieci chętnie i aktywnie w nich uczestniczą, co automatycznie przekłada się na kompetencje językowe. Realizowany podczas zajęć program edukacyjny dostosowany jest do możliwości percepcyjno-motorycznych dzieci, z jednoczesnym uwzględnieniem rozwoju intelektualnego, ruchowego i artystycznego małego człowieka.  Pragniemy podkreślić, że zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych, w elastycznej formie godzinowej, dostosowanej do oczekiwań i potrzeb Państwa placówki oraz oczekiwań rodziców. Ilość i czas realizacji zajęć programowych Music English ustalana jest indywidualnie z Państwa placówką. Zajęcia mogą odbywać się raz w tygodniu po półgodziny, 2-4 razy w tygodniu, a nawet codziennie, w postaci dwudziestominutowej zabawy edukacyjnej, realizowanej w godzinach rannych. Zajęcia prowadzą doświadczeni i kompetentni animatorzy, posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne.   Dzieci mają zapewnione wszystkie materiały niezbędne do realizacji zajęć Music English, ponadto każdy mały uczestnik otrzymuje także książeczkę z Kartami Pracy Musical English, umożliwiającą wykonywanie w domu zadań utrwalających poznany w danym dniu materiał.  Chcąc uzyskać szczegółowe informacja, serdecznie prosimy o bezpośredni kontakt z ośrodkami Musical Babies w poszczególnych miastach (por. Lokalizacje). Jeśli okaże się, że w Państwa miejscowości nie ma ośrodka Musical Babies, bardzo prosimy o kontakt z Anną Rattenbury - a.rattenbury@musicalbabies.pl lub tel 501 101 911, w celu omówienia szczegółów związanych z możliwością wykupienia licencji na prowadzenie zajęć w swojej placówce.

LOGOTYP MUSICAL BABIES, ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY MUSICAL BABIES CHRONIONE SĄ PZREZ URZĄD PATENTOWY RP POD NR Z-311855