start

Blog

Galeria

facebook

Misja

Angielski dla dzieci i niemowląt

W 2013 roku mija dziesięć lat od rozpoczęcia pierwszych zajęć angielskiego dla dzieci i niemowląt Musical Babies. Obserwacje dzieci uczestniczącyh w zajęciach czynione przez nasz personel, oraz konsultacje z rodzicami potwierdzają korzyści naszej metody i jej niezwykle pozytywny wpływ na rozwój językowy dzieci. Efekty są widoczne u dzieci, które uczęszczały na angielski dla niemowląt Musical Babies, czy też na angielski dla dzieci starszych, czyli zajęcia Musical English. W trakcie szkolnych zajęć angielskiego dla dzieci, wyróżniają się one znacznie w stosunku do rówieśników. Ich obecni nauczyciele są często zaskoczeni ich wysokim poziomem wymowy i intonacji, zasobu słownictwa, oraz łatwości przyswajania nowego materiału. Nauczyciele podkreślają, że podejście do języka angielskiego dla dzieci tych jest niezwykle naturalne. To bardzo ważne opinie dla nas i ogromna zachęta do dalszych działań.

Należy podkreślić, że naszą misją, prowadząc angielski dla niemowląt i dzieci starszych, jest całkowita uczciwość wobec rodziców. Nie obiecujemy wspaniałych efektów, imponującej ilości poznanych słówek, czy nabycia zdolności komunikacyjnych u dziecka zanim je poznamy na zajęciach. Dzieci, włącznie z niemowlętami, angielskiego uczą się w różnm tempie i nie każde dziecko osiągnie takie same efekty w tym samym czasie. Nie każdy z nas jest przecież naturalnie uzdolniony językowo i fakt ten niestety jest już widoczny w dzieciństwie. Byłoby nieuczciwe zatem składać obietnice bez pokrycia. Jednakże każde dziecko wyniesie własne korzyści z zajęć, bowiem dają one ogromne możliwości rozwoju ogólnego dziecka, nie tylko ze sfery stricte językowej, lecz także muzycznej, ruchowej, czy społecznej.

Wielu rodziców przedszkolaków podkreśla, że dzieci, które uczęszczały na angielski dla niemowląt Musical Babies, jak też na angielski dla dzieci starszych, Musical English, łatwo przysposabiają się do roli przedszkolaka, gdyż posiadają już wcześniejsze doświadczenia w interakcji z rówieśnikami i wzajemnej komunikacji. To dodatkowa misja naszych zajęć; aby dzieci miały możliwość kontaktu z rówieśnikami i stopniowo uczyły się postępowania w grupie dzieci poprzez nabycie umiejętności dzielenia z innymi dziećmi, słuchania, czekania na swoją kolejkę, podporządkowania się określonej rutynie i wiele innych.

Naszą misją jest jednak także rozwój muzyczny, ponieważ muzyka spełnia bezcenną rolę w procesie poznawczym dziecka.


Rola muzyki i ruchu w nauczaniu języka obcego.

Muzyka, ruch i taniec to rozwiązania szczególnie lubiane przez dzieci. Wykorzystanie tych narzędzi podczas zabawy i edukacji pozwala na prawidłowy rozwój ruchowo-emocjonalny malucha. Prowadząc angielski dla niemowląt, nietrudno zauważyć, że mali uczestnicy zajęć z radością wyśpiewują poszczególne sylaby. Niewerbalnym dowodem pozytywnych emocji są próby podskakiwania na pupie oraz rytmiczne uderzanie nóżką w takt słyszanej muzyki. Muzyka jest dla maluchów doskonałym sposobem wyrażania własnych emocji, przede wszystkim tych radosnych i pozytywnych, świadczą o tym przede wszystkim reakcje i zachowania maluchów na angielskim dla dzieci. Mali uczestnicy językowego przedsięwzięcia doskonale rozpoznają określony charakter muzyki, zwłaszcza przesyconej pozytywnymi wibracjami, domagając się wręcz jej słuchania. Wielu rodziców zostało poniekąd zmuszonych do tego, by zakupić kolejną płytę z ulubioną muzyką milusińskiego, gdyż poprzednia najzwyczajniej w świecie się zdarła. Oczywisty jest jednak fakt, iż rodzice dokonują takiego zakupu z wielką radością, mając świadomość, iż w ten właśnie sposób zapewniają własnemu dziecku optymalne warunki rozwoju intelektualno-emocjonalnego.  Spontaniczna reakcja maluchów, to najlepszy dowód na to, że muzyka od wieków stanowi nieodzowny element życia każdego człowieka, bez względu na wiek i płeć. Zaletą wielu piosenek jest natomiast to, że bardzo łatwo wpadają w ucho i właśnie ta cecha sprawia, że stają się one niezwykle ważnym elementem nauczania języka obcego (Phillips 1993: 9). To właśnie te fakty sprawiły, że powstał angielski dla niemowląt Musical Babies oraz angielski dla dzieci od lat trzech Musical English. Jest to doskonałe połączenie nauki i zabawy. Mali uczestnicy zajęć słuchając piosenek i wykonując określone czynności, automatycznie przyswajają znaczenie angielskich słówek. Doskonałym rozwiązaniem są także dodatkowe działania opiekunów - maluchy podrzucane w górę słyszą "up", zaś opuszczane w dół - "down", kojarząc słyszane słówka z konkretną czynnością. Piosenki o zwierzętach domowych dopełniane są ich obecnością, dzieci mogą wziąć zwierzątko na ręce, przytulić, pogłaskać, poznając i przyswajając jednocześnie angielskie słówka. Warto dodać, że nawet długa przerwa w kontakcie z językiem angielskim nie wymaże całkowicie znajomości słówek, które w stosownych okolicznościach znów wypłyną na powierzchnię, świadcząc o kompetencjach językowych małego człowieka. Fakt ten można zauważyć podczas codziennych czynności, gdy dziecko pomagając mamie przygotować posiłek, podczas mieszania powie nagle "rolu-poly" (wyrażenie z jednej ze szlagierowych piosenek Musical Babies), a kolor zielony określi słowem "green". Osoby niewtajemniczone mogą w tym momencie zastanawiać się, skąd maluch zna te właśnie wyrażenia. Optymalnie ćwiczone piosenki i rymowanki trudno zapomnieć, narzędzie to w szczególności sprawdza się na płaszczyźnie nauki wymowy i słownictwa (Julian Dakin; Gooder 2005:22). Połączenie muzyki, ruchów i gestów to jedna z najbardziej efektownych metod nauki języka obcego.(Gooder 2005: 22).


Muzyka i rytm pomagają dzieciom w wykształceniu poczucia rytmu, który jest niezwykle ważny w nauce wymowy, czy intonacji. Wyczulenie słuchowe sprzyja rozumieniu obcych języków. Już Darwin wysuwał tezę, że wszystkie języki wyłaniają się z muzycznego charakteru komunikacji u zarania tworzenia się języków. Zdaniem współczesnych naukowców (Karren Ellis, Steven Brown et al) wszystkie niemowlęta rodzą się ze słuchem absolutnym, gdyż tylko on pozwala na zrozumienie mowy języka ich otaczającego. Wraz z postępowaniem nauki pierwszego języka słuch staje się już coraz mniej wyczulony. W zakresie badań nad tym zagadnieniem znajdują się głównie języki tonalne, np. chiński (mandaryński). Podstawową cechą tego języka jest to, że słowa (często jedno-sylabowe) zmieniają znaczenie w zależności od tonu jaki reprezentują: wznoszący, opadający, równy, lub opadająco-wznoszący. Na przykład słowo ?ma" może znaczyć matka (má), koń (m?), podobny (mă), lub coś złego (m?)*. Dziecko musi być bardzo dobrze wyczulone słuchowo aby wychwycić róznicę w znaczeniu danego słowa. Brzmienie języków tonalnych można porównać do muzyki i stąd wiele hipotez bierze pod uwagę zdolności muzyczne ludności posługującej się tymi językami. Ilość chińskich i japońskich lauretaów w międzynarodowych konkursach muzycznych zdaje się tę tezę potwierdzać (licząc oczywiście proporcjonalność względem ludności, nie tylko ilość). Przyjmuje się także, że talent muzyczny kształtuje się do dziewiątego roku życia, kiedy ucho jest jeszcze bardzo wyczulone. Z biegiem czasu stopniowo traci swoją niebywałą cechę i wówczas zdolności muzyczne, jak i jezykowe słabną.

Umuzykalnienie dzieci jest podstawą do późniejszej nauki, gdyż wpływa korzystnie na lateralizację półkól mózgowych. Dzieci, które mają styczność z muzyką, piosenkami i rymowankami radzą sobie lepiej w nauce jezyków, lecz także matematyki, czy czytania. Zabawy polegające na poznawaniu zasad rytmu sprzyjają rowojowi połączeń nerwowych odpowiedzialnych za zdolności kojarzeniowe i analityczne. Kontakt z muzyką poczas angielskiego dla dzieci i niemowląt jest więc bardzo ważny, gdyż stymuluje partie mózgu odpowiadzialne za mowę, równowagę, orientację przestrzenną, oraz pamięć. Te cechy z kolei znacznie ułatwiają naukę języka. Do tego celu oprócz piosenek i rymowanek na naszych zajęciach wykorzystujemy także muzykę klasyczną, etniczną, oraz ludową. Podczas angielskiego dla niemowląt Musical Babies dzieci doświadaczają jeszcze jednej bardzo ważnej wzajemności określanej mianem PMA (Permanent Memory Aqcuisition), inaczej poznają słowa w sposób trwały. Dzieje się to wówczas kiedy słowa wraz z ich brzmnieniem i ich znaczeniem połaczone są nierozerwalnie z ruchem, i muzyką w dynamiczny sposób. Dzieci nieświadomie poznają nowe słowa poprzez wykonywane ruchy, lub poprzez ruchy, których są uczestnikami (np. kiedy są łaskoczone przez opiekuna słysząc przy tym słowo ?tickle").


Ostatnią, często niedocenianą rolą muzyki w nauczaniu jezyków obcych jest to, że muzyka zawsze łagodzi napięcie, czy bojaźń odczuwaną przez dziecko w nowej, nieznanej sytuacji, a przy tym ma wielce korzystny wpływ na ogólny rozwój dziecka.


* W transkrypcji fonetyczniej posłużyłam się językiem ?pinyin" czyli tranksrypcją łacińską języka chińskiego używaną np. w początkowych latach nauki szkolnej.

Anna Rattenbury, Warszawa 2008 rok.

Bardziej szczegółowe informacje na temat zajęć Musical Babies i Musical English można znaleźć w zakładce: METODA

Zajęcia Musical Babies

Zajęcia Musical Babies

zoom

Zajęcia Musical Babies

Zajęcia Musical Babies

zoom